Mokymasis ir tobulėjimas neturi nutrūkti su BFAA egzamino išlaikymu. Nuo 2019 m. BFAA prisideda prie savo narių tęstinio kvalifikacijos kėlimo (angl. Continuous professional development, CPD) programos įgyvendinimo.

BFAA tęstinio kvalifikacijos kėlimo (CPD) programoje dalyvauja tik BFAA nariai.

CPD yra nuolatinis profesinis tobulėjimas BFAA licencijų turėtojams. Dalyvaudami kvalifikacijos kėlime, jie tobulina savo žinias ir įgūdžius, reikalingus atlikti kasdienes pareigas: CPD apima technines žinias ir jų taikymą, įgūdžius ir kompetenciją, rinkos ir produktų pokyčius, darbinei veiklą reikalingus teisės aktus. Užbaigę CPD kursą asmenys gauna patvirtinimą, kad jie atliko CPD kursą.

BFAA rengia ir siūlo e. mokymus ir CPD kursus, pateikiamus video, .pdf formate.

Aisižvelgiant į licencijos tipą, licencijos turėtojai gali pasirinkti bet kurį juos dominantį, profesinei veiklai reikalingą kursą.

INVESTICINĖS PASLAUGOS – SAMPRATA IR BENDRA SISTEMA

Mokymosi programa: 3. Investicinės paslaugos
Licencijos: IA, IIP
CPD valandos: 5,5
Autorius: Ramūnas Kaklauskas
Paskelbta: 2022 m. rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Suprasti, kokie pagrindiniai teisiniai reikalavimai yra taikomi įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas.

 • Žinoti bendruosius reikalavimus teikiant investicines paslaugas, suprasti esminius licencijavimo aspektus ir reguliavimą.

 • Žinoti, kokios paslaugos yra licencijuojamos, koks investicinių ir papildomų paslaugų turinys ir kokie joms taikomi svarbiausi reikalavimai.

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA DRAUDIMO SRITYJE

Mokymosi programa: 2.3. Draudimo reguliavimas
Licencijos: IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 3,5
Autorius: Kaido Kepp
Paskelbta: 2022 m. birželio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Suprasti pagrindinius teisinius aspektus, reglamentuojančius draudimo produktų platinimo veiklą ir draudimo sutarčių sudarymą vartotojų teisių apsaugos požiūriu.

 • Suprasti ir mokėti paaiškinti vartotojų skundų nagrinėjimo procesus sutarties galiojimo laikotarpiu arba įvykus draudžiamajam įvykiui.

TVARUMAS

Mokymosi programa: 2.4. Tvarių finansų reguliavimas
Licencijos: IA, IIP, IIA
CPD valandos: 3,25
Autorius: Anton Skvortsov
Paskelbta: 2022 m. gegužės mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti pagrindinius ES tvaraus finansavimo reglamentų tikslus ir paskirtį.

 • Suprasti tvarios investicijos sąvoką.

 • Sužinoti, kokią įtaką, rengiant klientui tinkamus pasiūlymus, turi tvarumo prioritetas.

DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI

(atnaujinta egzaminų mokymosi medžiaga)

Mokymosi programa: 2.3.3. Duomenų apsaugos teisės aktai
Licencijos: IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 2
Autorius: mokymosi medžiagą atnaujino Virginija Poškaitienė
Paskelbta: 2021 m. spalio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Suprasti pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus.

 • Žinoti, kuo skiriasi asmens duomenų tvarkymas atsižvelgiant į įvairius tvarkymo tikslus.

 • Paaiškinti klientams jų kaip duomenų subjektų teises ir kaip tvarkomi jų asmens duomenys.

 • Žinoti valstybės institucijų galias ir taikomas sankcijas asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimo atvejais.

2021-ŲJŲ ETIKOS ATVEJIS. VIDINĖS INFORMACIJOS SVARBA BENDRAUJANT SU KLIENTAIS

Mokymosi programa: 2. Etika ir reguliavimas

Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 2
Autorius: Pavils Misins, Tomas Talutis
Paskelbta: 2021 m. spalio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Sustiprinti gebėjimą priimti pagrįstus sprendimus esant etinei dilemai.

 • Žinoti banko vidinės informacijos neatskleidimo svarbą bendraujant su klientais.

 • Žinoti principus, kurie padės elgtis profesionaliai ir atsižvelgiant į geriausius klientų interesus.

INFLIACIJA IR JOS POVEIKIS INVESTICIJOMS

(Infliacija, 1 dalis)

Mokymosi programa: 1.1. Makroekonominė aplinka
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 0,75
Autorius: Martin Kress
Paskelbta: 2021 m. rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Infliacijos apibrėžtis, jos atsiradimo veiksniai.

 • Infliacijos įtaka perkamąjai galiai, nominalioji ir realioji grąža.

 • Infliacijos įtaka obligacijų ir bendrovių vertei.

INFLIACIJA IR JOS POVEIKIS INVESTICIJOMS

(Infliacija, 2 dalis)

Mokymosi programa: 1.1. Makroekonominė aplinka
Licencijos: IA, IIP, IIA
CPD valandos: 0,5
Autorius: Martin Kress
Paskelbta: 2021 m. rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Infliacijos įtaka turto klasių realiąjai grąžai, esant skirtigiems infliaciniams periodams.

 • Tikėtinos ir netikėtos infliacijos apibrėžtis.

EKONOMIKOS CIKLAS IR PAGRINDINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

(Ekonomikos ciklas, 1 dalis)

Mokymosi programa: 1.1. Makroekonominė aplinka
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 3
Autorius: Anton Skvortsov
Paskelbta: 2021 m. liepos mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti apie įvairius ūkinės veiklos vertinimus, ekonomikos ciklą ir pagrindinius ekonominius rodiklius;

 • Suprasti, kodėl vyksta ekonomikos ciklai;

 • Žinoti, kaip centriniai bankai ir vyriausybės gali paveikti ekonomikos ciklus.

PAGRINDINĖS TURTO KLASĖS, JŲ VERTĖS KITIMO IR GRĄŽOS VEIKSNIAI

(Ekonomikos ciklas, 2 dalis)

Mokymosi programa: 1.1. Makroekonominė aplinka
Licencijos: IA, IIP, IIA
CPD valandos: 3,5
Autorius: Anton Skvortsov
Paskelbta: 2021 m. liepos mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Sužinosite daugiau apie veiksnius, lemiančius pagrindinių turto klasių vertę ir tikėtiną grąžą.

 • Suprasite, kaip ekonomikos ciklas veikia turto klases.

DRAUDIMO ŽALŲ REGULIAVIMAS

Mokymosi programa: 2.3.5. Žalų reguliavimas
Licencijos: IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 3
Autorius: Kaido Kepp
Paskelbta: 2021 m. liepos mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Suprasti klientui aktualius pagrindinius teisinius draudimo žalų reguliavimo aspektus.

 • Paaiškinti klientui bendruosius žalų reguliavimo procesus pagal gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo sutartis.

BIOMETRINĖS RIZIKOS DRAUDIME

Mokymosi programa: 1.3. Draudimo rinka
Licencijos: IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 2,5
Autorius: Kadri Rumm
Paskelbta: 2020 m. lapkričio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti, kas yra biometrinės rizikos.

 • Žinoti biometrinių rizikų draudimo produktus.

 • Suvokti keturias pagrindines rizikas – mirtingumo, negalios, sergamumo ir ilgaamžiškumo.

 • Žinoti apie rizikos vertinimą, nedraudžiamuosius įvykius ir draudimo įmokas.

2020-ŲJŲ ETIKOS ATVEJIS. INVESTICINIŲ AR DRAUDIMO PATARIMŲ TEIKIMO PRINCIPAI

Mokymosi programa: 2. Etika ir reguliavimas

Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA

CPD valandos: 2,25

Autoriai: „Swedsec“ atvejį adaptavo Irma Lazickienė, Karolina Kriščiukaitytė ir Pavils Misins

Paskelbta: 2020 m. lapkričio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti, kodėl finansų konsultatams itin svarbi etika.

 • Suprasti, kaip rekomendacija skiriasi nuo netinkamo pardavimo.

 • Žinoti, ko reikia, kad produktas atitiktų kliento poreikius.

 • Žinoti, kas yra investavimo rekomendacijos.

INDEKSINIAI FONDAI IR BIRŽOJE PREKIAUJAMI FONDAI (ETF): TEORIJA IR PRAKTIKA

Mokymosi programa: 5.2. Investiciniai fondai
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA
CPD valandos: 3,5
Autorius: Marten Kress
Paskelbta: 2020 m. rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti specifinę indeksinių fondų ir ETF terminologiją.

 • Suvokti, kaip kuriami indeksiniai fondai, ETF ir kaip jie veikia.

 • Žinoti, kur ieškoti informacijos, susijusios su ETF.

 • Žinoti pagrindines rizikas, susijusias su investavimu į indeksinius fondus ir ETF.

 • Žinoti, kaip naudotis įrankiais, skirtais indeksiniams fondams ir ETF palyginti.

GYVENTOJŲ APMOKESTINIMAS INVESTAVIMO IR DRAUDIMO SRITYJE LIETUVOJE

Mokymosi programa: 2.2. Investavimo reglamentavimas; 6.1.4 ir 6.2.7 Mokesčių teisė
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 4,5
Autorius: Violeta Tumkienė
Paskelbta: 2020 m. rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti mokesčių pagrindus.

 • Suprasti kaip apmokestinami dividendai, palūkanos, kapitalo prieaugis.

 • Žinoti kas yra investicinė sąskaita. 

 • Suprasti pensijų fondų įmokų ir išmokų apmokestinimą, draudimo sutarčių apmokestinimą.

VALIUTOS KURSO ĮTAKA INVESTICIJOMS

Mokymosi programa: 1.2.1. Užsienio valiutų rinkos
Licencijos: IA, IIP, IIA
CPD valandos: 4
Autorius: Maris Rambaks
Paskelbta: 2019 m. spalio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti valiutų rinkos istoriją.

 • Suprasti valiutų rinkos struktūrą.

 • Žinoti naudojamas apibrėžtis, susitarimus ir skaičiavimus.

 • Suprasti pagrindinius ekonominius veiksnius, darančius įtaką valiutos kursui.

 • Žinotis skirtingus būdus prekiauti valiuta.

 • Suprasti pagrindines su valiuta susijusias rizikas, veikiančias investicinius produktus, ir rizikos mažinimo būdus.

ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMO PRINCIPAI

Mokymosi programa: 3.1. Investavimo rekomendacijų teikimas
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA
CPD valandos: 3
Autorius: Janis Rozenfelds, dr. Tadas Gudaitis
Paskelbta: 2019 m. spalio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Prisiminti finansų planavimo procesą ir suprasti, kodėl finansų planavimas yra svarbus.

 • Žinoti, kaip sudaromas išsamus asmeninis biudžetas ir kaip apskaičiuoti kliento pajamas, kurios gali būti skirtos taupymui ir investicijoms.

 • Taikyti pinigų vertės laiko atžvilgiu principus, apskaičiuoti pinigų vertę su sudėtinėmis ar paprastosiomis palūkanomis ir suprasti periodinio investavimo naudą.

 • Suprasti gyvenimo ciklo investavimo strategijos ypatybes, žinoti gyvenimo ciklo fondų ir fondų su fiksuota investavimo strategija (angl. static allocation fund) skirtumus bei kaip taupymas remiantis gyvenimo ciklo strategija gali prisidėti prie papildomų pajamų sulaukus pensijos.

 • Suprasti, iš kokių dalių susideda skolinimosi kaina ir koks yra palūkanų normų poveikis skolinimosi išlaidoms. Be to, licencijos turėtojas turėtų žinoti, kokie veiksniai lemia skolinimosi, taupymo ir investicijų poreikį.

 • Suprasti, kaip gyvybės draudimo paslaugos gali būti naudojamos asmeniniams finansams valdyti.

PENSIJŲ KAUPIMO SISTEMA LIETUVOJE NUO 2019 M.

(atnaujinta egzaminų mokymosi medžiaga)

Mokymosi programa: 5.3. Pensijų kaupimo sistema
Licencijos: IA, IIP, IIA, LIA
CPD valandos: 2 val.
Autorius: mokymosi medžiagą atnaujino dr. Tadas Gudaitis
Paskelbta: 2019 m. liepos mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Žinoti pagridinius aspektus apie pensijų kaupimo sistemos sukūrimą, ilgalaikį tikslą ir jos dalyvių poreikius.

 • Suprasti I, II ir III pensijų pakopos pagrindines charakteristikas.

DRAUDIMO ĮMOKOS NUSTATYMO PRINCIPAI, REMIANTIS ASMENS DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAVYZDŽIU

Mokymosi programa: 1.4. Finansų pagrindai
Licencijos: IA, IIA, LIA, NLIA
CPD valandos: 3
Autorius: Kaido Kepp
Paskelbta: 2019 m. birželio mėn.

Mokymosi tikslai: 

 • Suprasti draudimo principą kaip rizikų sutelkimą į grupę.

 • Paaiškinti draudiko vaidmenį prisiimant apdraustas rizikas ir teisingai nustatant draudimo įmoką.

 • Paaiškinti įvairius duomenų šaltinius, naudojamus rizikos įmokai apskaičiuoti.

 • Paaiškinti draudimo įmokos sudedamąsias dalis.

 • Suprasti kainos nustatymo procesą ir specifinius žingsnius nustatant asmens draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kainą.