Daugiau kaip 580 investavimo profesionalų Baltijos šalyse išlaikė Baltijos finansų patarėjų asociacijos (BFAA) egzaminus. Apie 70 % iš jų BFAA egzaminus išlaikė iš pirmo karto. Estijoje BFAA suteikė licencijų daugiau kaip 320 profesionalų, Latvijoje – 180, o Lietuvoje –  daugiau kaip 80. SEB, „Swedbank“, „Luminor“ ir Danske bankų specialistų licencijavimas prasidėjo 2017 m. gruodį ir vis dar tęsiasi gegužės ir birželio mėnesį.

Trys iš keturių egzaminuojamųjų klausimus laikė gana sudėtingais, tačiau įveikiamais, o bendrą egzaminų patirtį vertino teigiamai. BFAA mokymosi programa apima temas nuo makroekonomikos, investavimo paslaugų ir produktų iki dalykinės etikos kodekso. BFAA narių klientai gali tikėtis gauti kvalifikuotą ir etišką konsultaciją.

Pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID II) reikalavimus nuo 2018 m. sausio mėnesio finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad jų darbuotojai, teikiantys klientams investavimo konsultacijas ar informaciją apie investavimo produktus, turėtų reikiamų žinių ir kompetencijos įrodymą. 2015 m. pabaigoje trys Baltijos šalių bankų asociacijos, norėdamos palengvinti šią užduotį savo nariams, įsteigė Baltijos finansų patarėjų asociaciją. Nuo pat pradžių prie BFAA prisijungė „Swedbank“, SEB ir „Luminor“ bankai, kurie labai prisidėjo prie patikimos, tinkančios finansų sektoriui ir praktiškos sistemos kūrimo.

Baltijos šalyse BFAA teikia visapusiškas paslaugas įstaigoms, kurios privalo pateikti savo darbuotojų atitikties MiFID II ir Draudimo paslaugų platinimo direktyvos (IDD) reikalavimams įrodymą. Taip pat Lietuvoje BFAA planuoja perimti iš Lietuvos banko finansų maklerių atestavimą.

Kad tenkintų MiFID II direktyvoje nustatytus kvalifikacinius standartus buvo sukurtos mokymosi programos dviejų skirtingų lygių investavimo specialistams: investavimo konsultantai (angl. Investment advisor, IA) ir investavimo informacijos teikėjai (angl. Investment information provider, IIP). Su draudimu susijusi licencijavimo paslauga bus teikiama nuo rudens. Bus išduodamos trys licencijos: investicinio gyvybės draudimo konsultanto (angl. Investment insurance advisor, IIA), ne gyvybės draudimo konsultanto (angl. Non life insurance advisor, NLIA) ir gyvybės draudimo konsultanto (angl. Life insurance advisor, LIA) licencija.

BFAA suteikia mokomąją medžiagą, galimybę mokytis nuotoliniu būdu, egzaminai yra laikomi naudojantis kompiuteriais. Visi BFAA nariai privalo laikytis BFAA etikos kodekso, kuris reikalauja elgtis profesionaliai ir nuolat tobulėti.