BFAA licencijas gavę klientai – įmonės ir jų darbuotojai, privalo visada laikytis BFAA etikos kodekso.

BFAA Etikos kodeksas

  1. Su esamais ir potencialiais klientais, darbdaviais, darbuotojais, kolegomis ir visuomene plačiąja prasme, elgtis sąžiningai, teisingai ir etiškai.
  2. Esamų ir potencialių klientų interesus laikyti svarbesniais už asmeninius ir darbdavio interesus.
  3. Veikti išmintingai ir atidžiai, priimti nešališkus sprendimus ir nedalyvauti sprendžiant dalykinius klausimus, kuriems neturite reikiamos kompetencijos.
  4. Laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių, nuostatų ir profesinio elgesio standartų, tyčia neklaidinti ir nedaryti jokių profesinių pažeidimų.
  5. Atskleisti visus interesų konfliktus.
  6. Ginti ir skatinti principingumą savo profesinėje veikloje ir finansinių paslaugų sektoriuje.
  7. Siekti ugdyti savo kompetenciją ir skatinti kitus tą daryti.

*BFAA peržiūros valdybos parengtą Etikos kodeksą 2017 m. sausio 17 d. posėdyje patvirtino BFAA valdyba.