Investavimo konsultanto ir Investavimo informacijos teikėjo egzaminai vyksta nuo 2017 m. gruodžio mėn. Egzaminai draudimo licencijoms gauti bus organizuojami  2018 m. III ketv.