Baltijos finansų patarėjų asociacija (angl. Baltic Financial Advisors Association, BFAA)  įkurta daugiau kaip prieš penkerius metus. BFAA tikslas – sukurti ir administruoti kvalifikacijos kėlimo ir licencijavimo sistemą, skirtą asmenims, teikiantiems investicijų konsultacijas ir (arba) tarpininkaujantiems parduodant draudimo produktus. Pirmieji veiklos metai skirti licencijavimo programos sukūrimui: pradinės kvalifikacijos patikrinimas, testavimo ir licencijavimo sistemos sukūrimas, tęstinio kvalifikacijos kėlimo pagrindų ir e. mokymų kūrimas.

Didelis ačiū visiems prisidėjusiems prie BFAA licencijavimo programos sukūrimo!

Pagrindiniai įvykiai

2015

 • Spalio 30 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos bankų asociacijos įsteigė Baltijos finansų patarėjų asociaciją.

2016

 • Pirmieji veiklos metai. Metų viduryje buvo nusamdyta administracija: BFAA generalinė direktorė (kartu ir atstovė Estijai) bei dvi atstovės Latvijai ir Lietuvai.
 • Kuriama asociacijos veiklos sistema, pasirinkti pagrindiniai verslo partneriai: IT, apskaitos, leidybos, teisės paslaugų.
 • Rudenį suformuota Peržiūros komisija, kurią sudarė devyni investavimo ir draudimo sričių ekspertai. Jų pagrindinė užduotis – surašyti BFAA mokymo programos kvalifikacinius reikalavimus. BFAA programa apima penkias BFAA išduodamas licencijas.
 • BFAA konsultavosi su „Chartered Institute for Securities & Investment“ (Jungtinė Karalystė), „Swedsec“ ir „PSI Institute“ (Švedija) dėl gerosios praktikos diegiant licencijavimo sistemą.

2017

 • Patvirtinta BFAA mokymo programa, atitinkanti MiFID II ir IDD direktyvų reikalavimus. Mokymo programa apima investavimo konsultanto (IA), investavimo informacijos teikėjo (IIP), investicinio gyvybės draudimo (IIA), gyvybės draudimo (LIA) ir ne gyvybės draudimo (NLIA) konsultantų pradinės kvalifikacijos reikalavimus.
 • Sukurti procesai ir procedūros, susiję su egzaminų organizavimu. Pasirinkta testavimo platforma.
 • Sudaryti egzaminai penkioms skirtingoms licencijoms gauti. Suorganizuoti bandomieji egzaminai egzaminų kokybei ir bendrai egzaminavimo eigai įvertinti.
 • Prasidėjo pirmieji egzaminai Baltijos šalyse.

2018

 • Užbaigti savarankiško pasiruošimo egzaminams paketai, kuriuos sudarė mokymo knygos ir pavyzdiniai testai.
 • Pavasarį ir vasarą vyko pirmoji investavimo egzaminų Baltijos šalyse banga. Draudimo konsultantų egzaminai prasidėjo rudenį.
 • Rugsėjo mėnesį Lietuvoje suorganizuotas pirmasis investavimo konsultantų egzaminas, atitinkantis finansų maklerio atestaciją, ne BFAA nariams.
 • BFAA išdavė daugiau kaip du tūkstančius kvalifikacijos pažymėjimų trijose Baltijos šalyse.
 • BFAA pradėjo kurti tęstinio kvalifikacijos kėlimo programą ir dėl jos pagrindinių principų tartis su nariais.

2019

 • Baigėsi didžioji BFAA klientų darbuotojų – investavimo ir draudimo konsultantų – kvalifikacinių egzaminų banga.
 • Per metus išduota daugiau kaip trys tūkstančiai naujų kvalifikacijos pažymėjimų.
 • Sukurtas ir įdiegtas BFAA narių darbuotojų licencijų atnaujinimo procesas, kai yra įvykdomi metiniai kvalifikacijos kėlimo reikalavimai.
 • BFAA sukūrė tris tęstinio kvalifikacijos kėlimo e. mokymus licencijų turėtojams. BFAA e. mokymai patenkina bent trečdalį BFAA klientų metinio kvalifikacijos kėlimo poreikio.
 • BFAA pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su Skandinavijos šalių licencijavimo organizacijomis.

2020

 • COVID-19 pandemija ir karantino ribojimai turėjo įtakos BFAA veiklai, nes buvo apribotos galimybės salėse organizuoti prižiūrimus egzaminus.
 • Atnaujinami egzaminų klausimai.
 • BFAA sukūrė tris tęstinio kvalifikacijos kėlimo e. mokymus licencijų turėtojams.
 • BFAA finansinė situacija yra stabili.

2021

 • Planuojame peržiūrėti mokymo programą ir pagal poreikį pakeisti egzaminus ir savarankiško pasiruošimo paketus.
 • Kurti toliau tęstinio kvalifikacijos kėlimo e. mokymus.