Pirmasis Peržiūros valdybos narių susirinkimas, IDD ekspertai dar nebuvo išrinkti (iš kairės): Diana Kvedere, Janis Rozenfelds, Gerda Žigienė, Tadas Gudaitis, Marge Tooming-Pullisaar, Fabio Filipozzi, Silja Narusk, Maris Rambaks, Karolina Kriščiukaitytė.