1. BFAA peržiūros valdyba parengė daugiau nei 1 000 klausimų penkioms licencijoms: Investavimo patarėjo (IA), Informacijos investicijų klausimais teikėjo(IIP), Investicinio draudimo patarėjo (IIA), Ne gyvybės draudimo patarėjo (NLIA) ir Gyvybės draudimo patarėjo (LIA). Mūsų klausimai atitinka kokybės standartus ir yra tinkami BFAA kompetencijų testams pagal MIFID 2 (liet. FPRD – Finansinių priemonių rinkų direktyva) ir IDD (Draudimo paslaugų platinimo direktyva)
  2. BFAApradėjo bendradarbiauti su Chartered Institute for Securities & Investment (toliau – CISI, liet. Privilegijuotasis vertybinių popierių ir investicijų institutas). Abiejų institucijų sutartyje teigiama, kad CISI leido BFAA naudoti medžiagą iš CISI knygų, rengiant atitinkamas savo kvalifikacines užduotis. CISI pripažins BFAA investicijų patarėjo (IA) kvalifikaciją kaip atitinkančią reikalavimus dėl asocijuotos narystės CISI (ACSI) tiems Baltijos šalių specialistams, kurie gaus BFAA investavimo patarėjo kvalifikaciją. Daugiau informacijos – bendrame BFAA ir CISI pranešime spaudai.
  3. 2017 m. III ketv. BFAA paskelbsdvi knygas, kurios padės kandidatams licencijai gauti rengtis egzaminams.
  4. BFAA etikos kodeksas kandidatams licencijai gauti parodys mūsų siekį išsaugoti ir kelti konsultavimo proceso standartus, norint visiškai apsaugoti vartotojų interesus.
  5. Siekdama užtikrinti tinkamą klausimų ir testų kokybę, BFAA Lietuvoje atliko bandomuosius visų testų tyrimus. Rezultatus paskelbsime netrukus.