Nuostatuose (angl. Rule Book) pateikiamas išsamus BFAA licencijavimo sistemos taisyklių aprašas. Sistema įgyvendins bendrus rinkos standartus ir kvalifikacijos reikalavimus asmenims, teikiantiems licencijuotas paslaugas klientams.
Nuostatai taikomi ir yra privalomi BFAA, Asociacijos klientams ir licencijas turintiems asmenims.

Skaitykite arba atsisiųskite Nuostatus.