BFAA teikia paslaugas savo nariams, įmonėms ir plačiajai visuomenei, siekdama įgyvendinti ES direktyvas MIFID 2 (liet. FPRD – Finansinių priemonių rinkų direktyva) ir IDD (Draudimo paslaugų platinimo direktyva), ir tuo būdu prisideda prie finansų konsulantų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei užtikrina direktyvų reikalavimus atitinkantį, praktiškai naudingą ir visapusišką licencijavimą.

Kartu su efektyvaus licencijavimo paslauga, mes padėsime atlikti jūsų darbuotojų pažangos monitoringą, siūlysime atitinkamas paslaugas ir privatiems asmenims.

Siekdama padėti kandidatams pasirengti licencijos egzaminams, BFAA išleis mokymosi medžiagą.

Ateityje mūsų paslaugų spektras ir apimtis augs. Jei Jūs esate profesionalus investicijų ar draudimo paslaugų specialistas ir norite prisidėti prie BFAA veiklos, užpildykite kontaktinę formą arba tiesiog paskambinkite mums.

MIFID2 ir IDD direktyvas atitinkančios BFAA licencijavimo sistemos įgyvendinimo tvarkaraštis.

2016 m. III ketv.      BFAA suformavimas.
2016 m. III ketv.      Peržiūros valdybos, atsakingos už Mokymo programos (Syllabus) parengimą, suformavimas.
2016 m. IV ketv.       Peržiūros valdyba parengs Mokymo programą.
2017 m. I-II ketv.     BFAA klientės planuos parengiamuosius mokymus.
2017 m. III ketv.       Siekiant užtikrinti sėkmingą pasiruošimą testams, vyks parengiamieji mokymai prie BFAA prisijungusių įmonių darbuotojams.
2017 m. IV ketv.        Vyks licencijavimo testai.