Mūsų paslaugos

BFAA teikia paslaugas savo nariams, įmonėms ir plačiajai visuomenei, siekdama įgyvendinti ES direktyvas MIFID 2 (liet. FPRD – Finansinių priemonių rinkų direktyva) ir IDD (Draudimo paslaugų platinimo direktyva), ir tuo būdu prisideda prie finansų konsulantų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei užtikrina direktyvų reikalavimus atitinkantį, praktiškai naudingą ir visapusišką licencijavimą. Kartu su efektyvaus licencijavimo paslauga, mes

Daugiau ...

Apie licencijas

Čia pateikiama MIFID 2 / IDD kvalifikacinių reikalavimų santrauka. Mokymosi programa apima kompetencijų reikalavimus visoms penkioms BFAA licencijoms gauti. Mokymosi programą sudarė BFAA peržiūros valdyba ir investavimo, draudimo bei teisės srities specialistų grupė. Programą patvirtino BFAA valdyba. BFAA išduoda dvi licencijas pagal MIFID 2 / ESMA reikalavimus: Investavimo konsultanto (IA) ir Investavimo informacijos teikėjo (IIP). Dar trys

Daugiau ...